Concluzii consultare online - dizabilități vizuale

Am întrebat comunitatea care sunt dificultățile cu care se confruntă studenții cu dizabilități vizuale.

Imagine de fundal eveniment: undefined

Ce mai e nou la proiectul nostru?

Pentru proiectul nostru, perioada de izolarea a adus și nevoia de adaptare a activităților desfășurate. Am căutat o metodă de a implica studenții cu și fără dizabilități pentru a formula și fundamenta o serie de măsuri coerente ce vor veni în sprijinul accesului echitabil la procesul educațional al persoanelor cu dizabilități. Am profitat de mediul online și am desfășurat trei consultări despre dizabilități locomotorii, auditive și vizuale.

Citește în continuare dacă dorești să afli ce s-a discutat la consultarea despre dizabilități vizuale sau accesează următoarele link-uri pentru a afla despre dizabilități auditive și locomotorii.

Accesul la educație

Un aspect important de avut în vedere înainte de a citi cele ce urmează este faptul că, în viziunea noastră, când ne referim la acces la educație ne referim la infrastructură (acces în clădiri, săli de curs/seminar/laborator, băi, cantine, cămine etc.), dotarea corespunzătoare a laboratoarelor și sălilor, device-uri și materiale educaționale adaptate la tipuri de dizabilități, sprijin personalizat (profesori care știu cum să interacționeze cu elevii cu anumite dizabilități, flexibilitate în programul de prezentare a proiectelor).

Provocări

Am vrut să găsim provocările cu care se confruntă studenții cu dizabilități vizuale în procesul educațional. În cele ce urmează vă prezentăm ce am aflat:

  • lipsa materialelor suport,
  • bibliotecile nu au destule materiale audio,
  • accesibilizarea materialelor în format auditiv,
  • inexistența traseelor pentru nevăzători,
  • prejudecățile comunității universitare.

Dar care sunt soluțiile?

Am făcut un exercițiu de imaginație și am căutat să vedem cum ar fi o universitate ideală, care își sprijină studenții cu dizabilități vizuale să ia parte în mod echitabil și calitativ la procesul educațional.

Prezentăm în cele ce urmează o serie de acțiuni ce au rezultat din exercițiul nostru.

Această universitate ar avea covorașe tactile, mesaje sonore, marcaje Braille sau colorate strident pentru a marca sălile și traseele pentru nevăzători.

În universitate ar exista cursuri electronice (pot fi citite de softuri speciale), cărțile ar fi scanate în format Braille, ar exista o bibliotecă audio, s-ar realiza transcrierea audio a cărților de specialitate, ar exista ghiduri audio.

Universitatea ar avea infrastructura necesara astfel încât persoanele cu dizabilități vizuale să fie independente. Un exemplu ar fi ca studenții cu dizabilități vizuale să primească cazare în cămine cu baie în cameră. Un alt exemplu se referă la accesibilizarea bazelor sportive.

Latura socială ar fi acoperită prin grupuri de sprijin din partea studenților pentru persoane cu dizabilități. S-ar promova de asemenea și studiul în grup. Ar exista traininguri ce ar învăța studenții cum să se comporte cu persoanele nevăzătoare. Drepturile persoanelor cu dizabilități ar fi cunoscute de comunitate.

La nivel didactic, ar exista o discuție deschisă despre modul de colaborare între profesori și studenții cu dizabilități vizuale. Principalul sistem de sprijin ar fi biroul pentru persoane cu dizabilități. Centrul de consiliere psihologică, educațională sau de orientare în carieră ar oferi consiliere pentru persoanele cu dizabilități.

Latura financiară ar fi, de asemenea, acoperită prin burse pentru persoane cu dizabilități, bonuri de masă, cazare gratuită în cămin și oferirea de posibilități de joburi în universitate sau joburi unde integrarea unei persoane cu dizabilități este mai facilă.